Huisregels:

Toegang uitsluitend vanaf 18 jaar en ouder. Minderjarigen hebben ook geen toegang onder begeleiding.

Iedereen is verplicht om zich te legitimeren, wanneer hier om gevraagd wordt.

Het is niet toegestaan om je gezicht te bedekken op het moment dat je een ID laat zien.

Bij vermoeden dat u doorverkoopt aan minderjarigen wordt u de toegang geweigerd.

Het bezit, verkoop ,dealen gebruik van harddrugs ,alcohol, gestolen goederen wapens is strikt verboden.

Als bezoeker van onze shop ben je altijd welkom. Echter, telkens in- en uitlopen terwijl je bij ons bent, wordt niet gewaardeerd. Bij vaker voorkomen wordt je de toegang ontzegd.

Agressie Discriminatie wordt niet getolereerd.

De wet schrijft voor dat je slechts 5 gram wiet per dag mag kopen. Het is daarom niet toegestaan om meer dan 5 gram wiet op zak te hebben wanneer je in de coffeeshop bent.

De tabakswetgeving van 01/07/2008 verbiedt het roken van tabak in coffeeshops. Dit betekend dat wij het roken van tabak niet toestaan.

Het is niet toegestaan om langer dan 2,5 uur in de coffeeshop te verblijven. De dienstdoende manager kan dit limiet verkorten naar eigen inzicht.

Je kunt je producten kopen in de ene coffeeshop en dan naar een andere gaan om in te hangen, maar dan is het wel als onbeleefd beschouwd als u ruimte inneemt en niets koopt, dus zorg ervoor dat u ten minste wat te nuttige koopt iets voor het genot en wat te drinken of wat snacks. Het is daarnaast niet toegestaan om eigen consumpties mee te brengen en/of te nuttigen.

U wordt vriendelijk gevraagd niet luid te telefoneren in de lounge. Het dienstdoende personeel kan u hier op aanspreken.

Als je jouw voertuig in een onconventionele plaatst neerzet, dan behouden wij het recht om service te weigeren.

Het is niet toegestaan om herrie te schoppen op het terrein of de omliggende gebieden. Wij behouden het recht om bezoekers toegang tot de coffeeshop en het bijbehorende terrein te ontzeggen.

Bij overlast wordt u de toegang geweigerd. Onder overlast verstaan wij: Negeren van bovenstaande regels, foutparkeren, luide muziek, rondhangende klanten voor of nabij de shop. Bij ergere vergrijpen en overtredingen van bovenstaande regels zullen wij genoodzaakt zijn om de polite in te schakelen. Wij houden de coffeeshop 24/7 in de gaten en ondernemen maatregelen indien nodig.